Šī lapa ir izdrukāta no apkartraksts.lv

Savs īpašums jāuztur kārtībā

Autore: Sniedze Brakovska
Daudziem Carnikavas novada iedzīvotājiem nākas saskarties ar situāciju, ka kaimiņos atrodas nekopts īpašums, kurā netiek pļauta zāle, un nezāles izsējas uz visām pusēm. Ko iesākt tādā gadījumā?

Viens variants ir vērsties pie nekoptā zemes gabala īpašnieka, aicinot viņu nopļaut zāli. Otrs – griezties pašvaldībā.

Carnikavas novada domes 20.05.2009. izdotie saistošie noteikumi Nr. 2009/6. par Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanu paredz, ka zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldniekiem – pilnvarniekiem, lietotājiem – nomniekiem jānodrošina nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālāja un zāliena nopļaušanu šo noteikumu 4.1 punktā minētajā kārtībā, nopļautās zāles savākšanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, ūdens tilpņu tīrīšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos. Noteikumu 4.1.punkts paredz, ka teritorijās, kuru lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zālāja vai zāliena nopļaušana ir jānodrošina vismaz vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1.septembrim, savukārt citās teritorijās – pastāvīgi, nepieļaujot zāles garumam pārsniegt 15 cm.

Kā paskaidroja Carnikavas pašvaldības policijā, sods par nesakoptu īpašumu var būt no brīdinājuma izteikšanas līdz pat 250 latiem.

Ja neizdodas vienoties ar nesakoptās zemes īpašnieku par zāles nopļaušanu, var vērsties 
Carnikavas pašvaldības policijā pa diennakts tālruni 22006686, ar rakstisku iesniegumu uz epastu policija@carnikava.lv vai vēstulē, adresējot to Carnikavas pašvaldības policijai, Stacijas ielā 5, Carnikavā, LV-2163.


Vēl ir iespēja nofotografēt nesakopto īpašumu, un bildi ar aprakstu ievietot portālā www.sakopsim.lv. Portāla uzturētāji šos pieteikumus iesniegs Carnikavas pašvaldības policijā.