Šī lapa ir izdrukāta no apkartraksts.lv

Biedrība "Sernikon" uzsāk tikšanos ciklu par stratēģiju 2014. - 2020. gadam

Avots: www.carnikava.lv
Biedrība “Sernikon” uzsāk attīstības stratēģijas (2014.-2020.gadam) izstrādi un aicina uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas uz tikšanos. Stratēģija būs par pamatu ES finansējuma projektu vērtēšanai.

„Sernikon” ir jauni darbi un izaicinājumi. Jau 2015.gadā biedrības darbības teritorija paplašināsies un darbs tiks uzsākts arī Saulkrastu novadā. Abi novadi atrodas Baltijas jūras piekrastē, un tiem ir arī līdzīgas attīstības iespējas un prioritātes. Šobrīd ir uzsākta „Sernikon” darbības stratēģija nākošajiem septiņiem gadiem izstrāde.
 
Aicinām Jūs būt aktīviem savas teritorijas attīstības virzītājiem un piedalīties sanāksmē, kur informēsim par paveiktajiem darbiem pēdējos gados, kā arī uzsāksim diskusiju par veicamajiem darbiem jaunajā plānošanas periodā.
 
Sanāksmes ar Carnikavas novadu:
a) uzņēmējiem notiks 10.novembrī plkst.17:00, sociālajā centrā "Pīlādzis", Stacijas ielā 5, Carnikavā;
b) nevalstiskajām organizācijām un citiem interesentiem notiks 12.novembrī plkst.17:00, sociālajā centrā "Pīlādzis", Stacijas ielā 5, Carnikavā.
 
Lūdzam par savu dalību vismaz 3 dienas iepriekš informēt biedrību, rakstot uz e-pasta adresi – sanita.pundina@carnikava.lv un aicināt līdzi arī citus iespējamos interesentu!
 
INFORMĀCIJAI:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” darbību uzsāka 2009. gada septembrī, lai pulcētu iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri vēlas veicināt vietējās attīstības procesus un piedalīties tajos. Piecu gadu laikā ar biedrības attīstības stratēģijas mērķu īstenošanai piesaistītiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēti gandrīz 40 projekti Carnikavas novadā. Vairāk par biedrību un realizētiem projektiem - Šeit.