Šī lapa ir izdrukāta no apkartraksts.lv

Saimnieks iekārtojas

Imants
2016.02.18 11:15

Autors: Pārsteigtais Policists

Vakardienas Carnikavas novada domes sēdē ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums, kas liks iedzīvotājiem gulēt mierīgi un staigāt vakaros droši.

Proti, darbā tikko atjaunotā domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica par jauno pašvaldības policijas priekšnieku virza savukārt no darba atlaisto līdzšinējo Centrālās administrācijas vadītāju Imantu Pastoru. No likuma burta viedokļa, uzreiz jāpiebilst, laikam viss ir kārtībā. Bet vai tā ir no likuma gara, ētikas un pašvaldības interešu viedokļa?

Hronoloģiskā lietu kārtība ir sekojoša:

1. Mākslīgais amats (Centrālās administrācijas vadītājs) tika izveidots pirms pāris gadiem ar D. Jurēvicas (toreizējā domes priekšsēdētāja) iniciatīvu, lai de facto aizstātu izpilddirektoru R. Garenčiku, ko tiesa bija atjaunojusi darbā pēc nelikumīgās atlaišanas. Amatu protams ieņēma I. Pastors, kurš pirms tam bija izpilddirektors. 

2. Dome decembra beigās (laiks, kad I. Krastiņš ir domes priekšsēdētājs) likvidē Centrālās administrācijas vadītāja amata vietu, jo pašvaldībai nav vajadzīgi divi izpilddirektori. 

3. D. Jurēvica pēc atgriešanās domes priekšsēdētājas amatā šī gada 20. janvārī, turpina rūpēties ar savu kolēģi. Likums pieprasa darbiniekam, kura amata vieta ir likvidēta, piedāvāt citu līdzīgu darbu, ja ir brīva kāda vakance. Diemžēl tādas nebija. 

‍4. Pēkšņi, piecus gadus par Carnikavas pašvaldības policijas priekšnieci nostrādājusī Elīna Klinžāne, atsakās no sava amata un piesakās P/A "Carnikavas Komunālserviss" jurista vietas konkursam. Protams, viņa to uzvar. Rezultātā pašvaldības lielākajai struktūrai, kura apsaimnieko miljonus, vienīgais jurists ir persona bez iepriekšējas jurista darba pieredzes. 

‍5. Papildus labums - ir parādījusies vakanta Pašvaldības policijas priekšnieka amata vieta, kuras vienīgais (pretēji citur Latvijā) kvalifikācijas kritērijs ir augstākā izglītība, un I. Pastors tam atbilst. 

‍6. D. Jurēvica izpilda likuma prasība un piedāvā darbu pazaudējušajam I. Pastoram kļūt par Pašvaldības policijas priekšnieku. Bez konkursa, protams. 

‍7. Negaidīti pagriezieni turpinās. Vakardienas domes sēdē vairākums deputātu nolemj palielināt policijas priekšnieka algu līdz maksimumam no atļautā limita. D. Jurēvica to argumentēja šādi: "I. Pastors līdz šim kā administrācijas vadītājs ir saņēmis lielu algu, bet policijas priekšniekam tā ir krietni mazāka. Tāpēc tā tagad ir jāpalielina līdz maksimumam, kas tāpat būs mazāka kā pirms tam."

‍Likums neparedz palielināt atalgojumu amatam, ja tas tiek piedāvāts citam darbiniekam. Taču, labi, ka ir mīlošs darba devējs, kurš rūpējas par saviem darbiniekiem. Šoreiz diemžēl uz nodokļu maksātāju rēķina.

‍8. Par šo lēmumu balsoja arī Edgars Sliede un Ilze Tjarve, kas pirms vairāk kā mēneša balsoja par I. Pastora amata vietas likvidēšanu. Šie deputāti decembrī balsoja arī par D. Jurēvicas atstādināšanu no amata, pamatojot to ar viņas sliktajiem lēmumiem pašvaldībai. Pēc tam janvārī iebalsoja viņu atpakaļ. Un tagad turpina būt paklausīgi balsotāji. 

‍Šis bija tikai viens no D. Jurēvicas vakardien virzītajiem "izcilajiem" novada labā pieņemtajiem lēmumiem. Turpmāka informācija sekos... 

‍Noslēgumā, lai arī cik nihilistiski ir D. Jurēvicas priekšlikumi, to pieņemšanai ir vajadzīgi vairāk kā puses deputātu pozitīvi balsojumi. Raksta autors tikai spēj vien izteikt cerību, ka kādi no šiem deputātiem drīzumā pozitīvi attapsies un norobežosies no D. Jurēvicas ceļa uz popularitāti "Bez Tabu" tipa raidījumos....