Šī lapa ir izdrukāta no apkartraksts.lv

Mamma, Tētis un Bērni - paraksties līdz 10. decembrim

Imants
2016.11.23 13:47

Avots: http://www.mumdadandkids.eu/lv

MAMMA, TĒTIS UN BĒRNI - tā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuras mērķis ir laulības un ģimenes aizsardzība.

Atbalstīsim laulību un ģimeni Eiropā visi kopā:

Laulība - pastāvīga un uzticīga savienība starp vīrieti un sievieti ar mērķi dibināt ģimeni.

Ģimene - viens tētis, viena mamma un viņu bērni.

Ģimenes attiecības - civiltiesiskas attiecības starp diviem laulātajiem vai starp vecākiem un bērnu.

Jā, es atbalstu ES likumdošanas iniciatīvu, kas paredz laulības un ģimenes definējumu: laulība ir viena vīrieša un vienas sievietes savienība, un ģimene ir balstīta laulībā un dzimtas saitēs.

PARAKSTĪT ELEKTRONISKI ŠEIT (spiest uz saites)


Sīkāks iniciatīvas iztirzājums:

Noslēdzot laulību, vīrietis un sieviete pauž vēlēšanos uzņemties vienu no visu laiku ievērojamākajiem projektiem - dibināt kopīgu ģimeni.

Valsts neatzīst laulību jūtu dēļ. Valsts atzīst laulību tādēļ, ka paaudžu nomaiņa un bērnu audzināšana garantē tautas nākotni. Tas izskaidro laulības nozīmīgumu, un svarīgi atcerēties, ka laulība nav tikai līgums - tā ir institūcija.

Laulība pasargā ģimeni, jo tā balstās uz apņemšanos (lēmumu) dzīvot kopā savstarpējā cieņā un atbildībā par bērniem, kas ir dzimuši šajā savienībā.

Neapšaubāmi, ģimene ir ļoti svarīga katram indivīdam un visai sabiedrībai. Tā ir vieta, kur bērni tiek gaidīti un uzaudzināti; kur katram no mums ir sava vieta dzimtas kokā. Ģimene mūs savstarpēji savieno, tajā sākas solidaritāte un dalīšanās, tā ir vislabākais drošības tīkls un visefektīvākā aizsardzība pret vientulību. Ģimene ir arī ekonomikas dzinējspēks tagadnē un nākotnē.

Īsumā - ģimene ir sabiedrības pamatšūna.

Tieši šī iemesla dēļ Eiropas Savienības dibinātāji paredzēja, ka uz jautājumiem, kas saistīti ar ģimeni, ir attiecināms subsidiaritātes princips, tā ir katras dalībvalsts atbildība. Citiem vārdiem sakot, politiskajiem lēmumiem, kas skar ģimeni, ir jābūt pieņemtiem nacionālajā līmenī, pēc iespējas tuvāk ģimenēm.

Tomēr neskatoties uz to, Eiropas Savienības dokumenti arvien vairāk runā par ģimenes jautājumiem. Atsevišķos gadījumos šajos dokumentos tiek definēta ģimene, turklāt dažādos dokumentos šīs definīcijas atšķiras, pat nonākot savstarpējā pretrunā. Turklāt Eiropas Parlamentā pēdējos gados ir izskatīti daudzi ziņojumi, kas runā par vecāku un bērnu attiecībām, citiem vārdiem sakot - par ģimeni.

Tas rada vēl vairāk problēmu, jo uzskati par laulības un ģimenes būtību katrā ES dalībvalstī kļūst arvien atšķirīgāki.

Šādos apstākļos vairs nav saprotams, kas tiek domāts kurā gadījumā, tādēļ atsevišķu ES dokumentu interpretācija un piemērošana kļūst neiespējama.

Tāpēc ES līmenī nekavējoties ir nepieciešams skaidri un precīzi definēt laulību un ģimeni. Bez šaubām, šīm definīcijām ir jāveicina visu Eiropas valstu vienotība, kas balstīta uz kopējo izpratni par universālu cilvēces realitāti - laulību starp vīrieti un sievieti, un saikni starp tēvu, māti un bērnu.

MAMMA, TĒTIS UN BĒRNI aicina Jūs pievienoties Eiropas Pilsoņu iniciatīvai, kuras mērķis ir dot iespēju visu 28 ES dalībvalstu pilsoņiem paust savu gribu.

Daudziem esošajiem vai topošajiem  vecākiem tiek apzināti atņemti bērni, kas ir netaisnīgi un samāksloti. Tādēļ būtiski ir cienīt laulību starp vīrieti un sievieti un saikni starp tēvu, māti un bērnu.

Palīdziet mums savākt pēc iespējas lielāku parakstu skaitu un sniegt nopietnu politisko signālu Eiropas lēmumu pieņēmējiem.

JŪSU PARAKSTS RADA PĀRMAIŅAS! NĀKOŠĀS PAAUDZES PAĻAUJAS UZ JŪSU ATBALSTU.

PATEICAMIES JUMS VIŅU VĀRDĀ!