Šī lapa ir izdrukāta no apkartraksts.lv

Pēdējā diena iesniegt priekšlikumus saistošo noteikumu projektiem

Avots: www.carnikava.lv
Carnikavas novada iedzīvotāji ir aicināti iesniegt priekšlikumus saistošon noteikumu projektiem.

Novada iedzīvotāji līdz šī gada 18. septembra plkst. 17.30 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus saistošo noteikumu projektiem:
 
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā
 
Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti (saite uz www.carnikava.lv attiecīgo sadaļu):
 
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM